STOR PAKKE

DKK 13.125,00 (inkl moms)

DKK 10.500,00 (EXCL MOMS)

 • 4 timer undervisning i førstehjælp ved hjertestop (lille pakke) 
 • 2 timer undervisning i førstehjælp ved ulykker
 • Undervisning i brand og evakuering
Kategorier: ,
Share This:

HVAD OPNÅR KURSISTEN

 • At yde førstehjælp til en bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning – både i samarbejde med andre og selvstændig. 
 • At yde førstehjælp til en person, der har fremmedlegemer i luftvejene. 
 • Anvendelse af hjertestarter ifbm. førstehjælp. 
 • Kende til og kan anvende førstehjælpens hovedpunkter. 
 • Yde førstehjælp til tilskadekomne personer med fremmedelegemer i luftvejene samt bevidsthedspåvirkning af kredsløbet. 
 • Skabe sikkerhed ved større ulykker, kende til nødflytning af tilskadekomne (Fra jorden eller bil)
 • Betjening af håndslukningsmidler til mindre brande.
 • Kendskab til brandforebyggelse
 • Kendskab til almen brand og evakueringsinstrukser.

BEVIS

Efter undervisningen udstedes følgende elektronisk DFR-bevis “Dansk Førstehjælps Råd”

 • Førstehjælp ved hjertestop (4timer) 
 • Førstehjælp ved ulykker (2 timer)
 • Elementærbrandbekæmpelse

Beviset udstedes under forudsætning af kursistens aktiv deltagelse i undervisningen.