Brand- og evakueringsøvelser

DKK 3.000,00 (inkl moms)

DKK 2.400,00 (EXCL MOMS)

Hvilken vej og hvor skal du løbe hen i tilfælde af brand?

Få afprøvet jeres beredskabsplaner med en brand- og evakueringsøvelse, der vil være med til at træne jeres medarbejder i at agere hensigtsmæssigt i tilfælde af brand eller anden form for evakuering.

Fokus på flugtveje

Mere tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen

Afprøvning af beredskabsplan

Evaluering

Skriftlig rapport

Ikke på lager

Kategori:
Share This:

Our Safety råder over instruktører der selv er uddannede indenfor brand og redning og har flere års teoretisk og praktiske erfaring på området, som er med til at sikre en god baggrund for at udarbejde og gennemføre brand- og evakueringsøvelser og kunne rådgive bedst muligt.

En brand og evakueringsøvelse består af tre dele:

  1. Formøde / Planlægningsmøde
  2. Gennemførsel af øvelsen
  3. Evaluering

Formødet:

Aftales der, hvad øvelsen skal indeholde, hvilke dele af beredskabsplanen der ønskes af prøves, om øvelsen skal være varslet eller uvarslet, hvilke myndigheder der skal have besked om afholdelse af øvelsen.

Gennemførsel af øvelsen:

Under udførelsen af øvelsen vil de forskellige emner, der blev aftalt på formødet blive afprøvet.

varighed: 30 – 60 min.

Evaluering:

Øvelsen vil blive afsluttet med en mundtlig evaluering, hvor deltagerne får mulighed for at reflektere over øvelsen og komme med deres input og oplevelser af selve øvelsen. Der vil efterfølgende blive lavet en rapport som virksomheden vil kunne bruge til at forberede sin beredskabsplan.