Kunder og Referencer

Oursafty RefrencerOursafty RefrencerOursafty RefrencerOursafty RefrencerOursafty RefrencerOursafty Refrencer

Det siger tidligere kursister

Førstehjælpskursus hos Officelab Kirstinelund

Teori blev afprøvet i praksis, og Per Hansen formår at undervise på en autentisk måde, så det virkelig giver mening, samtidig med at et alvorligt emne behandles på en humoristisk og nærværende måde. Fx blev vi på en meget hands-on måde meget klogere på, hvor i kroppen lunger, hjerte, milt mm sidder;-) Kurset gjorde mig tryg ved brugen af hjertestarter og hjerte-lungeredning generelt – vigtigt for alle på en stor arbejdsplads.

Susanne Flintholm, netværksinspirator hos officelab

Førstehjælp på mellemtrinnet – en klar anbefaling

På Vestervig Skole i Thy havde vi mandag d. 4/3 – 2019 besøg af Per Hansen fra OUR SAFETY i vores 5. klasse. Han underviste børnene i førstehjælp fra kl. 8-10.

Børnene blev i de to timer bl.a. undervist i. Førstehjælp til hjertestop, symtomer på hjerneblødning og blodprop og alm. Småskader hos børn.

Børnene havde en rigtig god og meget lærerig formiddag. Mange af børnene har efterfølgende givet udtryk for, at det var en spændende undervisning, der gav dem mulighed for at afprøve en hjertestarter, få et kursus førstehjælp og installere en 112 app på deres mobil.

Vi var alle enige om, at besøget havde sat nogle tanker i gang, og at vi følte os bedre klædt på til at hjælpe andre i nød.

Vi kan varmt anbefale Per’s undervisning og siger hermed tusind tak for besøget.

Rikke Krog, Klasselærer 

Førstehjælp i vuggestuen

Undervisningen var praksisnær og var relateret til det job vi har i vuggestuen. Ud fra en drøftet case, var det medvirkende til, at vi skal have revideret vores politik omkring førstehjælp, når vi skal på tur ud af huset med en gruppe børn.

Desuden var rigtigt fint at få opfrisket 1. hjælpen, hvor vi selv skulle på banen ift. hvad vi kunne huske, men også at blive vækket med nyt.

Per formåede en rigtig god afveksling mellem undervisning og gruppeøvelser, som foregik både inde og ude på legepladsen.

Marianne Klit Nielsen

Vuggestuen Fjordløkken,  Aabenraa