PRIVATLIVSPOLITIK

INTRODUKTION

Kundens ret til privatliv er af stor vigtighed for Our Safety. Vi anerkender, at når en kunde vælger at opgive personlige oplysninger til Our Safety, skal kunden kunne have tillid til, at vi er i stand til at håndtere beskyttelsen af kundens privatliv på en ansvarlig måde.

Som led i indgåelsen af en aftale om køb af varer behandler Our Safety, som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger vedrørende dig, som person eller firma.

KORT OM PRIVATLIVS- OG PERSONDATAPOLITIK

Denne privatlivs- og persondatapolitik er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig som kunde om, hvilke persondata Our Safety behandler, og hvordan vi behandler dem – persondata skal forstås som al data der kan henføre til en given person. Vores privatlivspolitik skulle gerne give en klar forståelse af, hvilke data vi indsamler, hvordan vi indsamler dem og hvordan vi beskytter dine oplysninger.

Our Safety respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online eller mundtligt og er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis ikke nedenstående persondatapolitik kan accepteres, forbeholder Our Safety sig retten til at afvise ordre og andre henvendelser, da en manglende accept kan medføre at Our Safety ikke kan servicere forholdet, som ellers er påkrævet via gældende lovgivning

DATAREGISTRERING

Vi gemmer de oplysninger, som du taster ind når du opretter dig som kunde hos oursafety.dk. Det er oplysninger om navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail, adresse samt oplysninger vedr. dine bestillinger. Er du erhvervskunde gemmer vi desuden firmanavn og CVR-nummer. Vi gemmer ikke oplysninger om kortnummer eller andre følsomme oplysninger.

Vi har behov for disse oplysninger for at kunne holde dig informeret om dine bestillinger, og for at kunne levere varerne til dig. Personoplysningerne der er af betydning for at Our Safety´ kan overholde bogføringsloven opbevares i 5 år jf. bogføringsloven. Alle oplysninger behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.

Som registreret hos Our Safety, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataforordningen, og har du henvendelse i den forbindelse, så er du velkommen til at kontakte os på e-mail: per@oursafety.dk eller ring til os på telefonnummer 2539 8372 i følgende tidsrum:

Mandag-torsdag: kl. 08.00 -16.00

Fredag: kl. 08.00 – 15.00

Our Safety gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Our Safety behandler om dig:

 • Retten til indsigt
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
 • Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Our Safety ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

LOVHJEMMEL

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af ordre på køb af varer foretaget på www.oursafety.dk eller fortaget telefonisk til Our Safety.

Artikel 6, stk. 1, litra b, giver mulighed for at behandle almindelige personoplysninger om kunden, hvis det er nødvendigt for udførelsen af en kontrakt/aftale, herunder en entreprisekontrakt. Denne hjemmel kan kun afvendes, frem kontrakten/aftalen afsluttes.

Artikel 6, stk. 1, litra f giver mulighed for at behandle almindelige personoplysninger, hvis det er nødvendigt for den dataansvarlige medlemsvirksomhed, kan forfølge en legitim interesse, og denne interesse overstiger hensynet til den registreredes fundamentale rettigheder og friheder (interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, som følges, skal ifølge forordningen beskrives. Denne hjemmel kan afvendes også efter en kontrakt/aftale er afsluttet.

PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger dækker alle data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Ligeledes indeholder personoplysninger også data som adfærd, købshistorik, økonomiske oplysninger mv., der alle benyttes i opretholdelse af kunde- og leverandørforholdet mellem kunder og Our Safety.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER OG BEHANDLER VI?

Du kan tilgå oursafety.dk uden at oplyse os om dine persondata. Ved tilgang til hjemmesiden uddeles der et ID til din session. Dette kan ikkeidentificere dig som person.

Our Safety har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. Visse oplysninger indsamles og behandles også efter lovkrav i henhold til hvidvasknings- og bogføringsloven.

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du handler hos Our Safety, e-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, tekniske detaljer (IP-adresser inkluderet), adfærd (inkluderet: besøgte URL, event triggers, handlinger såsom klik, åbningsrater, log-in, tid på hver side mv.), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for gennemførsel af en handel.

Our Safety INDSAMLER OG BEHANDLER OPLYSNINGER OM DIG, NÅR DU:

 • Opretter en konto
 • Foretager køb
 • Sender forespørgsler, klager og/eller interagerer med Our Safety på anden vis
 • Tilmelder dig og/eller interagerer med online markedsføringsmaterialer (herunder men ikke begrænset til nyhedsbreve, sms- og notifikationer, annoncer på tredjepartshjemmesider eller lignende)
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Our Safety fx telefonisk eller pr. mail
 • Our Safety indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse eller et produkt, markedsføre ydelser og produkter eller behandle forespørgsler.
 • Our Safety indsamler og/eller køber ikkepersonhenførbare oplysninger fra tredjemand.
 • Når du betaler med betalingskort, bliver dine data sendt via en sikker og krypteret SSL (Secure Socket Layer) forbindelse, som kun PBS kan læse. Hverken Our Safety eller andre har mulighed for at læse dataene.SSL er branchestandarden for overførsel af informationer. På sider med SSL er al kommunikation mellem dig og serveren krypteret, og ingen kan aflytte eller få fat i dine informationer. På en krypteret side vil du kunne se et lille “Secure Server” i dit browserikon.
 • Kunder, der betaler med kort, er underlagt valideringskontrol. Our Safety forbeholder sig retten til at stoppe/forsinke ordrer, hvis yderligere sikkerhedskontrol er nødvendig.
 • Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.
 • Our Safety har en databehandleraftale med Visma e-conomic a/s, som udbyder e-conomic et online-regnskabsprogram, som Our Safety bruger til bogføring, fakturering og kunde-og varerarkiv.

HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi kan gøre brug af den indsamlede information på følgende måder:

 • Til at personalisere din oplevelse på mail og hjemmeside gennem personlige anbefalinger på baggrund af købshistorik
 • Til at forbedre www.oursafety.dk og markedsføring fra Our Safety
 • Til at kunne servicere dig bedre ved henvendelse til kundeservice
 • Til at administrere konkurrencer, kundeundersøgelser mv.
 • Til hurtigst muligt at kunne håndtere dine ordre
 • Til at indhente produkt- og trustpilot anmeldelser
 • Til opfølgning på henvendelser
 • Til generel markedsføring

HVORDAN BESKYTTER VI DINE INFORMATIONER?

Vores hjemmeside scannes løbende for sikkerhedsbrister og svagheder, for at vi hurtigst muligt kan udelukke potentielle datalækager og dermed gøre vores hjemmeside så sikker som muligt. Ligeledes scannes der regelmæssigt for malware.

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk og kan kun tilgås af en begrænset mængde medarbejdere med rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt vores interne persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

I tilføjelse af ovenstående behandles alle sensitive- og betalingsinformationer på krypterede servere, der ikke kan tilgås udefra. Kreditkortinformationer behandles af QuickPay og kan ikke tilgås af hverken Our Safety eller QuickPay’ ansatte. Our Safety benytter QuickPay, til håndtering af online korttransaktioner og opbevarer ikke informationer om betalingskort, du kan læse mere om Quick-Pay på www.quickpay.dk. Betaling via QuickPay er PCI DSS-kompatibel, og der bruges Javascript Bridge, så dine informationer sendes direkte til QuickPay. Dette gør, at dine følsomme data aldrig kommer i forbindelse med vores serverløsninger.

Modtagere af Personoplysninger inden for eu/eøs

Oplysninger afgivet på www.oursafety.dk eller via telefonisk kontakt kan overlades i begrænset omfang medeksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting (fx anbefalinger baseret på dine præferencer), samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Disse tredjeparter kan fra tid til anden have adgang til dine personlige oplysninger og omfatter:

 • Interne afdelinger i Our Safety
 • Betroede tredjemænd der er nødvendige for opfyldelse af aftaler om levering, betaling og servicering herunder vores regulerende myndigheder, som omfatter Datatilsynet, samt andre tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder, advokater og andre professionelle servicevirksomheder (herunder vores revisorer).
 • Betroede forretningspartnere med henblik på at vedligeholde din konto og/eller markedsføre, tjenesteudbydere der hjælper med at optimere brugeroplevelsen, hjælper med at effektivisere drift og vedligehold af vores samlede IT-infrastruktur

Our Safety har indgået databehandleraftaler med alle forretningspartnere og leverandører, der til hver en tid skal sikre brugernes og kundernes interesser. Disse aftaler kan til hver en tid fremvises på anmodning.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS

Enkelte af vores tjenesteudbydere, der har adgang til dine personlige oplysninger, er placeret uden for EU i USA. Enhver international overførsel af oplysninger varetages omhyggeligt for at beskytte dine rettigheder og interesser og vi sikre:

 • kun at overføre dine personlige oplysninger til lande, der anerkendes som tilstrækkelige juridiske beskyttelsesniveauer i overensstemmelse med artikel 45 i Persondataforordningen (GDPR); eller

at overførsler uden for Den Europæiske Union er underlagt en passende retslig beskyttelse – f.eks. EU-modelklausuler i henhold til artikel 46, stk. 2 i Persondataforordningen (GDPR) og/eller EU-USA Privacy Shield til beskyttelse af overførte personlige oplysninger til USA (for yderligere oplysninger, se her)

Det er gældende for flg. tjenester: Google Analytics v/Google LLC: bruges til at undersøge og optimere trafikken på oursafety.dk. Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimpcorporation:værktøjer til opbygning og afsendelse af digitale nyhedsbreve. Kopi af The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimpcorporationcertificering kan findes herhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Microsoft Corporation: online tjeneste Office 365, som bruges i forbindelse med fremsendelse af faktura til kunder. Kopi af Microsoft Corporation’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Unbounce: software til at bygge hjemmesider og kampagnesider https://unbounce.com/gdpr/

 

Facebook: social netværk hvor der markedsføres

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

 

HVOR LAGRES DINE PERSONOPLYSNINGER?

Dine oplysninger lagres hovedsageligt på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Our Safety’ vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE PERSONOPLYSNINGER?

Ved et aktivt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data op mod to år, alt efter karakteren af dataene. Du kan til hver en tid bede om indsigt eller sletning af dine data. Af anden lovgivning (hhv. bogførings- og hvidvaskningsloven) bevares alle transaktionelle data, inkl. kontakt- og firmaoplysninger i fem år.

DATALÆKAGE

Vi tager sikkerhedsbrud og datalækage meget alvorligt. Ved mistanke om datalækage fra Our Safety servere eller hos eksterne partnere iværksættes en række initiativer, der skal sikre vores kunder og brugere bedst muligt.

Dette indebærer blandt andet afdækning af den potentielle skades omfang, meddelelse til potentielt ramte kunder og brugere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, der skal forsøge at inddæmme omfanget af skaderne.

Har vi mistanke om datalækage fra Our Safety eller dennes eksterne partnere, vil alle implicerede, herunder også brugeren, blive informeret herom hurtigst muligt. Har du mistanke om, at dine data er lækket fra Our Safety, bedes du til hver en tid tage kontakt til os.

ADGANG TIL OPLYSNINGER

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder og herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte os på: per@oursafety.dk

Såfremt du ønsker alle data slettet, bedes du kontakte os på: per@oursafety.dk

Bemærk!Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning.

REVISION

Vi reviderer løbende vores processer for databehandling. Denne politik opdateres en gang årligt.

KONTAKT, ÆNDRING OG OPDATERING AF PERSONDATAPOLITIKKEN

Our Safety forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte vores kundeservice.

Ønsker du på noget tidspunkt at afmelde vores nyhedsbreve, kan du følge instruktionerne I bunden af hver email. Har du imidlertid problemer med at afmelde dig, kan vores kundeservice kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

Ved afmelding af markedsføring fra Our Safety slettes alle tilsagn du har afgivet til os. Disse kan ikke genskabes, og ønsker du på noget tidspunkt indsigt i, hvad vi tidligere har sendt dig, tidligere tilbud eller lignende, gør vi opmærksom på, at disse ikke kan genskabes.

SPØRGSMÅL

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 2539 8372 eller per@oursafety.dk

KLAGEMULIGHED

Hvis du ønsker at klage over hjemmesidens information om cookies, kan du sende din klage til per@oursafety.dk. Klagen skal indeholde følgende:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnummer

Detaljeret beskrivelse af klagens indhold

Vi kan herefter, behandle din klage indenfor rimelig tid.

Denne politik er senest opdateret: 25-06-2018

Vi tager forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer.